ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ပိုင္းေလာ့ ေမျပည့္စံုေအာင္ အေၾကာင္း | venuscurves
 • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

  ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ပိုင္းေလာ့ ေမျပည့္စံုေအာင္ အေၾကာင္း  MP4 YoU 10:50 AM model , People
   ယခုတေလာ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေရပန္းစားလာသည့္
  အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေလာ့ ေမျပည့္စံုေအာင္ကို 1995 Feb 12 မွာ အဘ ဦးစိုးျမတ္ အမိ ေဒၚသိန္းေအာင္ တို႕မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးျဖစ္ျပီး ၂၀၁၁ တြင္ အထက၁ဒဂံုမွတကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးထိုအခ်ိန္မွသည္ေလေၾကာင္းသင္တန္း ေလယာဥ္မွဴးအမ်ိဳးသမီး စတင္ေခၚယူသျဖင့္၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးခႏၶာကိုယ္ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းမွဳဳ အရည္အခ်င္းထက္ျမတ္မွဳတို႕ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေလာ့ တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။
  ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ Social Media မ်ား သတင္းဌာနမ်ားတြင္ပါေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူ အျဖစ္ အခ်ိန္တိုအတြင္းေရာက္ရွိခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေပသည္။
  Source - short bio of famous  0 comments:

  Post a Comment